Olivetti OL-7000 Arıza Kodları

OL7000 ARIZA Hattı 0 216 598 18 00

 

1. HATA MESAJLARI

1.1.  MALİ HATALAR

 

Bu hatalar servis çağrılmasını gerektiren hatalardır.

1 FE : Mali hafıza yazma hatası
2 FE : Mali numara girme hatası
3 FE : Mali işlem hatası
4 FE : Mali hale alma hatası
5 FE : Mali hafıza dolu
6 FE : Eprom ‘PECR’ yazma hatası
7 FE : Mali numara silme hatası
8 FE : Kullanıcı/fabrika konumu bayrağı yazma hatası
9 FE : Kullanıcı/fabrika konumu bayrağı okuma hatası
10FE : Eğitim/mali konum bayrağı okuma hatası
11FE : Günlük rapor mali hafızaya yazılamıyor
12FE : Mali hafıza bağlantı  hatası
13 FE : Bağlantı hatası

 

1.2.  İŞLEM HATALARI

Bu hatalar yazar kasanın kullanımı esnasında yapılabilecek muhtemel hatalardır. ‘C’ (silme) tuşuna basılarak geri dönülebilir.

Err    1 : Bu tuş X-Z-SET-S konumunda kullanılamaz
Err    2 : Kasiyer kodunu giriniz
Err    3 : Fazla hane girişi
Err    4 : ‘.‘ tuşuna basma hatası
Err    5 : Noktadan sonraki hane sayısı 3’den fazla olamaz
Err    6 : Kasiyer kodu (şifresi) girme hatası
Err    7 : Hatalı miktar girişi
Err    8 : KISIM giriş hatası
Err    9 : ‘KISIM/#’ tuşuna basma hatası
Err   10 : Kısım limitini aşan birim fiyat girişi
Err   11 : ‘Miktar * Birim fiyat’ çarpımı KISIM limitini aşmış
Err   12 : ‘İPTAL’ edilen tutar hatalı
Err   13 : PLU giriş hatası
Err   14 : PLU herhangi bir KISIM’a bağlanmamış
Err   15 : ‘HATA DÜZELT’ tuşu kullanım hatası
Err   16 : ‘-‘ tuşuna basma hatası
Err   17 : [+%] tuşuna basma hatası
Err   18 : [-%] tuşuna basma hatası
Err   19 : ‘İPTAL‘ tuşuna basma hatası
Err   20 : Kullanılmıyor
Err   21 : Kullanılmıyor
Err   22 : ‘ARA TOPLAM’ tuşuna basma hatası
Err   23 : ‘KASA AVANS’ tuşuna basma hatası
Err   24 : ‘KASA ÖDEME’ tuşuna basma hatası
Err   25 : ‘FİYAT’ tuşuna basma hatası
Err   26 : ‘DÖVİZ’ tuşuna basma hatası
Err   27 : Teraziden bilgi alma hatası
Err   28 : ‘NAKİT’ tuşuna basma hatası
Err   29 : ‘KREDİ’ tuşuna basma hatası
Err   30 : ‘ÇEK’ tuşuna basma hatası
Err   31 : ‘FİŞ/FATURA İPTAL’ tuşuna basma hatası
Err   32 : ‘FATURA’ tuşuna basma hatası
Err   33 : ‘FİYAT GÖR’ tuşuna basma hatası
Err   34 : Geniş karakter seçme hatası
Err   35 : Karakter seçme hatası
Err   36 : Yukarı/Aşağı seçme hatası
Err   37 : ‘C’ tuşuna basma hatası
Err   38 : ‘-’ tuşuna basma hatası
Err   39 : Fişi sonlandır madan yazar kasanın konumu değiştirilemez
Err   40 : Z raporu alınmadan ‘S’ ve ‘SET’ konumlarına girilemez
Err   41 : Şifre giriş hatası
Err   42 : Kasa no. giriş hatası
Err   43 : Kasiyer şifresi giriş hatası
Err   44 : Sistem bayrağı giriş hatası
Err   45 : Saat ayarı hatası
Err   46 : KDV oranı giriş hatası
Err   47 : Satır no./Kısım No. veya PLU No. hatası
Err   48 : Kısım limiti giriş hatası
Err   49 : Kısım vergi oranı giriş hatası
Err   50 : Kısım fiyatı giriş hatası
Err   51 : PLU barkodu giriş hatası
Err   52 : Barkod checksum hatası
Err   53 : PLU hafızası dolu
Err   54 : PLU’yu Kısım’a bağlama hatası
Err   55 : PLU stok girişi hatası
Err   56 : PLU fiyat giriş hatası
Err   58 : Yuvarlama faktörü giriş hatası
Err   59 : Döviz kuru giriş hatası
Err   60 : Döviz kuru ondalık hatası
Err   61 : Şifre giriş hatası
Err   62 : Alt para birimi programlama hatası
Err   63 : Yazma hızı giriş hatası
Err   64 : Girilen barkod, EAN-8 veya EAN-13 değil
Err   65 : PLU Tuşu giriş hatası
Err   66 : FTP PLU Tuşu giriş hatası
Err   67 : Stok miktarı 999999’dan büyük olamaz
Err   68 : Mali kod ve numara giriş hatası
Err   69 : Zaten mali halde, tekrar girilemez
Err   70    : Tarih ayarı hatası
Err   71 : Mali numara giriş hatası
Err   72 : Zaten kullanıcı modunda, tekrar girilemez
Err   73 : Kümülatif toplam giriş hatası
Err   74 : Hafızaya yazma hatası
Err   75 : Fiyat limiti giriş hatası
Err   76 : Mali hafıza boş
Err   77 : Z raporu basma hatası
Err   78 : Dönem raporu basma hatası
Err   79 : Saatlik rapor basma hatası
Err   80 : PLU raporu basma hatası
Err   81 : Fiş limiti aşıldı
Err   82 : Bir fişte 80’den fazla satış birimi olamaz
Err   83 : PLU kontrol listesi basma hatası
Err   84 : Mali hafıza raporu basma hatası
Err   85 : İşlem buffer’ı dolu
Err   86 : 3’ten fazla fiş kaydedilemez
Err   87 : [ÇAĞIR] tuşuna basma hatası
Err   88 : [ÜYE] tuşuna basma hatası
Err   89 : PC’den fiş çağırma hatası
Err   90 : PC’den çağırılan fişi basma hatası
Err   91 : [KAYDET] tuşuna basma hatası